سرخس

حدود ساعت ۲۰.۲۰ دقیقه پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت زلزله ۵ ریشتری سرخس در استان خراسان رضوی را لرزاند. این...

امید منتظری- دریاچه از دست‌رفته بزنگان تنها به یک اعتبار احیا شد؛ باران که آمد، روستاییانِ "آب دراز" و...