سرخ سفید

روایتی از چندین شخصیت که سرنوشت‌شان در دی‌ سال ۱۳۵۸ با هم گره می‌خورد. یک کاراته‌باز که نویسنده هم...

«سرخِ سفید» سومین رمان مهدی یزدانی‌خرم یک رمان تاریخی پست‌مدرن است. نویسنده که خود ورزشکار رشته‌های رزمی‌ست، در این...