سرخ و سیاه

حسین نوش‌آذر- یکی از معما‌ها در دنیای ادبیات این است که چرا هانری بیل نام مستعار «استاندال» را برای خودش...