سردار قاسم رضایی

سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت غرق شدن کارجویان افغانستانی در رودخانه هریرود...

به پیشنهاد سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار قاسم...

یک کولبر دیگر در کردستان به ضرب گلوله مرزبان کشته شد، از آغاز اردیبهشت هشت کولبر و کاسبکار کرد...

سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی ایران در حاشیه مراسمی که پنجشنبه ۱۶ اسفند در مشهد برگزار شد گفت: «در...