سرزمین بی آواز

جشنواره فیلم مستقل اوزانبروک، مهم ترین جایزه خود را به تازه ترین فیلم آیت نجفی تقدیم کرد. این فیلم درباره تک خوانی...