سرطان در ايران

محمداسماعيل اکبری، رئيس مرکز تحقيقات سرطان ايران می‌گويد اين کشور «بالاترين رشد شرطان را در جهان دارد.»

افزایش «سرسام‌آور» هزینه‌های درمان سرطان

عبدالمجید ناظمی٬ دبیر اجرایی کنگره

به گفته سازمان محیط زیست، بنزین‌های تولیدی در واحدهای پتروشیمی ایران به دلیل ایجاد آلودگی دیگر اجازه توزیع نخواهند...

محمداسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات

بهزاد رحمانی، عضو هیئت مدیره

شهلا میرگلوبیات، عضو کمیسیون بهداشت

 عباس کبریایی‌زاده، عضو هیئت مدیره

بیژن روحانی - بنزین‌های تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی به دلیل داشتن ترکیباتی مانند بنزن، سرطان‌زاست و میزان بخارات بنزن...

مقام‌های محلی شهرستان رفسنجان که

علی‌رضا فروتن، دبير همايش سرطان می‌گويد به دليل "افزايش آلودگی‌های زيست‌محيطی، شيوع اضافه وزن، کم‌تحرکی و دور شدن از...

سرطان بعد از تصادفات رانندگی و بيماری‌های قلبی و عروقی، سومين علت مرگ‌ومير ايرانيان اعلام شده است.

 

دکتر محمود شفاهی،...

يک مقام شهرداری تهران می‌گويد گازوئيلی که در ايران مصرف می‌شود، "سرطان‌زا" است.


به گزارش خبرگزاری ميراث فرهنگی (سی‌اچ‌ان)،...

رئيس مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت استان گلستان ايران دارای بالاترين آمار سرطان مری...