سرطان کودکان

دانش‌آموزان کلاس اول دبستان رجایی

عبدالمجید ناظمی٬ دبیر اجرایی کنگره

يک نماينده مجلس ايران هشدار داد بنزينی که در اين کشور توليد می‌شود نسل کودکان ايرانی را "تباه می‌کند"...