سرقت علمی در ایران

شکایت مردم به وزارت علوم ایران علیه ۲۵ واحد صنفی فروش پایان‌نامه به اقدام قضایی منجر شد.

از نکات قابل توجه در اطلاعیه دانشگاه زابل این است که مجازات تعیین‌ شده را «تنها» ۲۷ ماه حبس...

استادان دانشگاه زابل تا کنون چندین بار نسبت به تخلف علمی، قطع حقوق معترضان، پرونده‌سازی و ... اعتراض کرده‌اند،...

وزارت‌خانه‌های علوم و بهداشت نتوانسته‌اند به آماری قطعی و یکسان از پژوهشگران متخلف ایرانی دست یابند که ۵۸ مقاله...

وزارت علوم اعلام کرد که نام فرهادی در فهرست ۲۸۲ پژوهشگر ایرانی متهم به سرقت علمی نیست. خبر این...