سرلشکر عبدالرحیم موسوی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران شنبه ۱۸ اسفند در...

رهبر جمهوی اسلامی سرلشکر عطاءالله صالحی را به‌ عنوان جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سرلشکر عبدالرحیم موسوی را...