سرمایه‌داری

جان ‌بلامی‌فاستر از انقلابی اکولوژیکی صحبت می‌کند و اینکه و چرا هر نظام اجتماعی‌/اقتصادی که می‌خواهد از بحران اقلیمی...

حمید فرازنده – ترجمه «سرمایه‌داری به منزله دین» اثر والتر بنیامین و متن دیگری به همین نام اثر جورجو...

بهرام محیی ـ زارا واگِن‌کنِشت، اقتصاددان و از رهبران حزب چپ آلمان، از پدری ایرانی و مادری آلمانی زاده...

مارک فیشر، نویسنده رئالیسم سرمایه، با نوشتن این کتاب ما را در برابر پرسشی قرار می‌دهد که در عنوان...

چگونه سرمایه‌داری زمانی انتزاعی، مرده و کابوس‌وار را بر تولید تحمیل کرد؟ پیامد این دیکتاتوری زمان انتزاعی بر کار...

محسن آزموده − «فلسفه پول» در گفت‌وگو با شهناز مسمی‌پرست، پژوهشگر و مترجم آثار گئورگ زیمل

چه بر سر رسالت انسانیِ مدرسۀ معاصر آمده است؟ نقش اخلاقیِ این مدرسه چیست؟ جایگاه این رسالت والا در...

یاشار دارالشفاء_ آنچه در پی می‏‌آید مجموعه‏‌ی آثار ترجمه شده از کارل مارکس است در زبان فارسی. طبعا...

محمدرفیع محمودیان – در دویستمین سالگرد تولد مارکس، زمان آن رسیده که دو بخش اندیشۀ مارکس را از هم...

فروغ اسدپور – این مقاله که مقدمه‌ای است انتقادی بر اندیشه موشه پوستون، به یاد این اندیشمند و ...

هارتموت روزا − فراغت یک کالای لوکس شده است. هر چه ما بیشتر به جهان دسترسی می‌یابیم و قابل‌دسترس‌تر...

همن سیدی − اگر کلاوزویتس در عصر ما زنده بود، شاید جمله مشهور خودش را چنین اصلاح می‌کرد: جنگ...

این مقاله تلقی مردان کارگر در آمریکا را از کار و مردانگی بررسی می‌کند، با نظر به حضور...

محمدرفیع محمودیان- اینک توده‌های آواره به غرب هجوم می‌آورند .... دیگر سرمایه‌داری لازم نیست آن‌ها را استعمار کند. آن‌ها...

محمدرفیع محمودیان − از عراق تا سوئد و از روسیه تا آمریکا، دولت در موقعیتی بحرانی قرار گرفته، انسجام...

بیونگ-چول هان − چرا نظام‌‌ حکومتی نئولیبرال تا این حد استوار است؟ چرا با وجود شکاف روزافزون میان فقیر...

فریدا آفاری − پیکتی به جای بازگشت به کتاب سرمایه مارکس، ارزیابی انتقادی از آن از منظر واقعیت‌های قرن...

اسلاوی ژیژک − زمان آن رسیده است که به ابرقدرت‌های جدید و قدیم اندکی هنجار و ادب آموخت. اما...

نشریه «فایننشال تایمز» با ارائه مستنداتی، بخشی از آمار ارائه شده در کتاب توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی را...

اسماعیل جلیلوند - آیا جنبش زنان در ایران، متعلق به طبقات مرفه و متوسط است؟ این جنبش با چه...