سرمایه‌داری جهانی

لاله خلیلی-در حالی که توجهات به بی‌کفایتی و ناکارآمدی مسئولان و حکومت لبنان جلب شده، ریشه این فاجعه بارها...