سرمایه‌گذاری خارجی

با وجود تحریم‌های بین‌المللی بعضی شرکت‌های غربی با امید به تعدیل بیشتر تحریم‌ها علیه ایران، همچنان به تلاش‌های...

حمید مافی − آن گونه که رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ایران گفته است، مقام جهانی ایران از...