سرمایه‌گذاری خارجی

یک چشم دولت یازدهم به سرمایه‌گذاری خارجی و چشم دیگرش به خصوصی سازی داخلی است. چشم اسفندیار این دولت...

گزارش وزارت خارجه ایران از وضعیت اجرای برجام، به موانع خارجی از جمله کارشکنی وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره دارد...

پویا عزیزی- روحانی با بزرگ‌نمایی توافق هسته‌ای می‌کوشد عدم تحقق وعده‌های دیگر را به حاشیه ببرد. تصویب برجام...

روحانی تعویق ۷ماهه در توافق نهایی را از دلایل رکود خواند و گفت هشدارهای ۴وزیر کابینه برایش تازگی نداشت....

روحانی می‌خواهد پس از هشدار چهار وزیر‌ و تصویب برجام، یک بسته جدید اقتصادی ارائه کند. رئیس اتاق بازرگانی...

به موازات صدور مجوز ساخت پمپ بنزین در تهران و شهرهای دیگر برای توتال و شل، شرکت‌های خارجی به...

حمید مافی- دست‌یابی به رشد ۸درصدی تا پایان برنامه پنجم نیازمند ۱۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت،...

پرونده اتمی هنوز مفتوح است اما رئیس بانک مرکزی نسبت به انتظار اثرگذاری سریع لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران...