سرمایه داری

نسیم روشنایی - زنان بسیاری که در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند یا قرارداد موقت دارند در بحران کرونا کمک...

دیوید هاروی − برای رسیدن به مسیر رهایی، ابتدا باید خود را رها کنیم تا ببینیم که یک خیال...

مزدک دانشور - پزشکی با همه تلاشش برای پزشکی کردن جامعه نتوانست حداقل های لازم برای تامین سلامت را...

آلن بدیو - در فرانسه از مدت‌ها پیش دو نوع تظاهرات وجود داشته است: یکی زیر پرچم سرخ، و...

دیوید هاروی درآخرین کتابش «هفده تناقض و پایان سرمایه‌داری»، در پی آن است که منطق «تناقضات» سرمایه را...

جان دی‌امیلیو- سرمایه‌داری شرایط مادی‌ای را ایجاد کرده تا تمایل همجنسگرایانه خودش را به عنوان مؤلفه اصلی زندگی...

"ما ۹۹ درصد هستیم." این شعاری است که امروزه مردم بسیاری از کشورهای جهان را در اعتراض به سیستم‌های...