سرچشمه اساطیر

فرمهر امیردوست- بر اساس نظریه‌ مایکل ویتزل سرچشمه‌ همه‌ اسطوره‌های جهان یکی‌ست: اسطوره‌های لوراسیا و اسطوره‌های گوندوانا. به یک...