سرکوب در ترکیه

بیش از ۵۸ هزار مأمور پلیس، ژاندارمری و گارد ساحلی ترکیه عملیات سرتاسری «امنیت و صلح» را در بیش...

در ادامه سرکوب مخالفان در ترکیه، ماموران امنیتی دفتر یک روزنامه دیگر را اشغال و خبرنگاران این روزنامه را...

دولت ترکیه فعالیت ۳۷۰ سازمان غیردولتی از جمله سازمان‌های حقوق بشری و حقوق زنان را به اتهام «ارتباط با...