سرکوب در کردستان

در روندی شتاب‌زده، روز جمعه پنجم اردیبهشت‌ دو زندانی دیگر در زندان سنندج اعدام شدند. این دو متهم به...

پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان، اعدام‌های چند روز اخیر را ابزار فشاری می‌داند که حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در...

او بیش از صد روز است که در بازداشتگاه نگهداری می‌شود و برای اعتراف اجباری تحت فشار است...