سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران

هفت سال و نیم از حکم زندان این روزنامه‌نگار که تابستان یکسال قبل دستگیر شد، قابل اجرا خواهد بود....

سازمان گزارش‌گران بدون مرز به تازگی پرونده «داده‌های دستگاه قضائی ایران» را فاش کرد. گفت‌و‌گوی زمانه با شیرین عبادی...

علاوه بر روزنامه‌نگاران، مدارک دستگیری و اعدام هزاران زندانی سیاسی و اقلیت‌ها نیز به دست سازمان گزارشگران بدون مرز...