سرکوب فعالین دانشجویی

. مجید اسدی از بیماری التهاب حاد ستون فقرات و دستگاه گوارش و پیام شکیبا نیز از بیماری میگرن...

به گفته معاون دانشجویی وزارت بهداشت هرگونه نظارت پیش از چاپ و انتشار، کنترل یا سانسور محتوای نشریات قبل...