سرکوب کارگران ترکیه

دادگاهی در استانبول که کارگران معترض فرودگاه این شهر را محاکمه می‌کند حکم آزادی ۳۱ نفر از این کارگران...

در استانبول، محاکمه #کارگران معترض فرودگاه جدید این شهر و اعضای اتحادیه‌های کارگری که بیش از دو ماه پیش...

۴۰۰ نفر از کارگرانی که به شرایط کار برای تحقق یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های اردوغان معترض بودند بازداشت...

پلیس ترکیه ۵۴۳ کارگر معترض فرودگاه استانبول را با خشونت دستگیر کرده است. کارگران در اعتراض به «عدم امنیت...