سرکوب کردها در ترکیه

در ادامه سرکوب مخالفان در ترکیه، ماموران امنیتی دفتر یک روزنامه دیگر را اشغال و خبرنگاران این روزنامه را...

پس از حدود دوماه محاصره، عملیات ارتش ترکیه علیه پ‌ک‌ک در شهر جزیره پایان گرفت اما مقررات منع رفت...