سریال معمای شاه

جعفر والی در سال‌های گذشته به دلیل بیماری قلبی و نیز زخم معده چند بار در بیمارستان بستری شده...

دو مجموعه تلویزیونی همزمان به نمایش درآمده‌اند. هر دو مجموعه روایت تحریف‌شده‌ای از تاریخ به دست می‌دهند. کدامیک...