سعد حریری روابط عربستان و لبنان

روحانی به رئیس جمهور لبنان قوت قلب داددر گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و لبنان، حسن روحانی به...

این بیم وجود دارد که دامنه جنگ نیابتی ایران و عربستان به لبنان کشیده شود. عربستان می‌گوید در لبنان...