سعید مرتضوی، سازمان تامین اجتماعی

سرانجام حکم قضائی سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده تخلفات سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد و او تنها به...

۱۴ نماینده مجلس ایران از قوه قضائیه خواسته‌اند تا معاونان سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین جتماعی نیز محاکمه...