سعید رضوی فقیه

سعید رضوی فقیه عصر روز چهارشنبه هجدهم فروردین ماه از زندان اوین آزاد شد. او در اعتراض به غیر‌قانونی...

حسین رونقی ملکی در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات درمانی در اعتصاب غذاست. هم‌بندی‌های سعید رضوی فقیه هم...

سعید مدنی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی، با موافقت مسئولان قضایی پس از تحمل چهار سال حبس، از زندان آزاد...

مسعود رضوی فقیه گفت که اگر اتفاقی برای برادرش بیفتد در نگاه او قتل عمد است و کاملاً مشخص...

با پیگیری خانواده زندانیان سیاسی اعتصاب‌کننده، مسئولان وعده دادند که به ماجرای حمله به زندانیان سیاسی بند چهار زندان...

رضوی فقیه نوشته است زندانیان سالن ١٢ یا باید با قواعد حاكم بر زندان رجایی‌شهر كنار بیایند یا تنبیه...

چندین زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر كرج با اعتصاب غذا به تحركات مديريت این زندان در آزاد گذاشتن دست برخی...

مدت حبس یک ساله پیشین سعید رضوی فقیه پنج ماه قبل به پایان رسیده بود اما به دلیل این...

این زندانی سیاسی در پی تشدید بیماری‌های قلبی و ریوی و «بی‌توجهی» مسئولان زندان رجایی شهر اعتصاب غذا کرد.