سعید مدنی

٦٦‌درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک، خشونت را تجربه کرده‌اند و ٤٨‌درصد زنان...

سعید مدنی - «تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است.»

در مصاحبه‌ پیش رو، مرتضی مدنی از علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تغییر قانون کار...

سعید مدنی، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی، با موافقت مسئولان قضایی پس از تحمل چهار سال حبس، از زندان آزاد...

سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی پس از چهار سال حبس، برای نخستین بار...

مرتضی کاظمیان − از دیدگاه سعید مدنی کتاب "فقر و نابرابری در ایران"، فقر پدیده‌ای است چندوجهی و از...

با پیگیری خانواده زندانیان سیاسی اعتصاب‌کننده، مسئولان وعده دادند که به ماجرای حمله به زندانیان سیاسی بند چهار زندان...

رضوی فقیه نوشته است زندانیان سالن ١٢ یا باید با قواعد حاكم بر زندان رجایی‌شهر كنار بیایند یا تنبیه...

چندین زندانی سیاسی زندان رجایی‌شهر كرج با اعتصاب غذا به تحركات مديريت این زندان در آزاد گذاشتن دست برخی...

مریم شفیعی‌پور، نرگس محمدی، آتنا دائمی، سعید مدنی، بهنام ابراهیم‌زاده، بهاره هدایت و آتنا فرقدانی به عنوان برندگان دوره...