سفارت ایران در کپنهاگ

پلیس دانمارک شش ایرانی را که به سفارت ایران در کپنهاگ حمله کرده بودند، دستگیر کرد. چهار نفر از...