سفر اوباما به عربستان سعودی

رئیس جمهوری آمریکا به جای بازدید از «تاج محل» به ریاض سفر کرد. بهای نفت و سیاست‌های آمریکا در...