سفر ترزا می به عربستان

نخست‌وزیر بریتانیا در سفرش به عربستان گفته بود ایران عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این...

ترزا می برای مذاکرات تجاری و امنیتی بدون حجاب به ریاض سفر کرده و گفته می‌خواهد الگوی زنان سعودی...