سفر زیگمار گابریل به ایران

سفر زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان به ایران پایان یافت. او می‌خواست با مقامات ایرانی درباره سوریه و وضعیت...

زیگمار گابریل با هیأت ۱۶۰ نفره همراهش مذاکرات اقتصادی و سیاسی خود با مقامات ایران را در تهران آغاز...

در آستانه سفر وزیر اقتصاد آلمان به ایران عفو بین‌الملل در پیامی از او خواست تا در این سفر...

زیگمار گابریل در آستانه سفر خود به ایران به‌همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی، از مشکلات بهبود روابط تجاری دو...

زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان به‌زودی با یک هیأت ۱۵۰ نفری اقتصادی به ایران سفر خواهد...