سفر ظریف به رم

وزیر خارجه ایران در کنفرانس بین‌المللی «گفت‌وگوهای مدیترانه‌ای» گفت: چرا باید باز تن به مذاکره بدهیم؟ فقط برای اینکه...