سفر مکرون به ایران

علی اکبر رنجبرزاده عضو گروه دوستی پارلمانی ایران و فرانسه اعلام کرد سفر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به...

مکرون قصد سفر به ایران را دارد. ایران نگران است که فرانسه و اروپا پشت آمریکا قرار گیرند. سخنگوی...