سفر هیات تجاری سوئد به ایران

۱۱ نفر از هیات ۱۵ نفره‌ سوئدی که به ایران سفر کرد، زن بودند. آنها در آیین افتتاح دفتر...

استفان لوون قصد دارد در سفر خود به ایران روابط اقتصادی دو کشور را بهبود بخشد و چند سند...

نخست وزیر سوئد همراه هیأتی تجاری به تهران سفر کرده است. انجمن قلم سوئد در بیانیه‌ای از او خواسته...