سقط جنین در ایران

سقط جنین ممکن است خودبه‌خود رخ دهد، به دلایل پزشکی انجام شود یا انتخابی باشد. در موارد اول و...

سال گذشته ۲۲۰ هزار سقط جنین انجام شده که کمتر از ۶هزار مورد آن قانونی بوده است. دریافت مجوز...

بيشتر کسانی که در ایران تقاضای سقط جنين دارند، «دختران جوانی» هستند که «خانواده‌ آن‌ها چيزی از ارتباط‌های جنسی‌شان...

علی لاريحانی، رئيس مجلس ايران می‌گويد سالانه در اين کشور ۱۲۰ هزار سقط جنين غيرقانونی و ۱۰۰ هزار سقط...