سقوط هلی‌کوپتر در ایران

هلی‌کوپتر شرکت نفت تنها پس از ۲۰ ثانیه پرواز در نزدیکی بندر امیرآباد در دریای خزر سقوط کرد و...