سلاح جدید سپاه

این رزمایش در نزدیکی مرز ایران با پاکستان و در شهرهای سراوان، میرجاوه و زاهدان و در حوزه قرارگاه...