سلامت و بهداشت

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید این کشور در شرایط عادی با کمبود ۲۵ هزار پزشک عمومی و...

جایگزین کردن یک تصویر ایده‌آل ذهنی از شکل فیزیکی بدن با تصویری واقعگرایانه و در عین حال سالم، مهمترین...

علی‌رضا زالی، رئیس سازمان نظام

نتیجه یک مطالعه نشان داده