سلطانی‌فر

مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد به غیر از «مکان‌های نفیس و کلاسیک»، سایر بناهای تاریخی ایران...

احسان مهرابی- کلید روحانی درِ سه وزارتخانه را به روی وزرای پیشنهادی نگشود؛ سه وزرتخانه‌ای که اتفاقا کلیدی هم...