سلفی گری

گروهی از پژوهشگران آلمانی حلقه‌ای از جوانان سلفی را که در حال تبادل نظر برای عملیات انتحاری بودند زیر...