سمیه فروتن

سیمین حسن‌زاده، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، از افرادی بود که کشته شدن فرخنده به دست اوباش در...