سنت

مطلب پیش‌رو سه گزارش از روزنامه همدلی، خبرگزاری ایرنا و سایت زیتون در واکنش به تلاش‌ها و مقاومت مردمی...

از تریبون زمانه - فاطمه کریمی: حـق زن در چندهمسـری ایـن اسـت کـه شـوهرش عدالـت را بین وی و...

محمد حکیم‌پور - اکنون مساله حجاب به نماد و سمبل کشاکش روحانیان راست کیش و زنان فمینیست کشور تبدیل...

مهری قاسمی - مخالفت افراد و نهادهای قدرتمند با تحصیل دختران موجب بی‌عدالتی در برگزاری کنکور سراسری و پذیرش...

علی عظیمی نژادان - بهشت زهرا تلفیق نامناسبی از ساختار بوروکراتیک مدرن با محتوایی به‌شدت سنتی اما غیر معنوی...

آوا مشرقی - با وجود جامعه‌ای که قتل‌های ناموسی در آن بالاترین آمار جنایت را از آن خود کرده،...

ماهرخ غلامحسین‌پور - سال قبل نه تنها  آمار قتل های ناموسی کاهش نیافت، بلکه قتل‌های ناموسی در صدر جرم‌های...

عباس مؤدب − زن گرینلندی برابری حقوق نمی‌خواهد. به احتمال زیاد از این سخن تعجب می‌کنید. مشاهدات بالینی من...

جلوه جواهری - ازدواج کودکان در ایران یک مسئله اجتماعی است که قانون و شرع از آن حمایت می‌کند....

چارلز کامی - ماه‌عسل در گذشته فرصتی بود برای ایجاد صمیمیت میان عروس و داماد، اما امروز شاید ایده‌ای...

شهرام ارشدنژاد − منظور در اینجا از نقد "پیر" آدمِ پیر نیست که مقام پیر است، مقامی که نقدناپذیر...

ابراهیم داریوش - در افغانستان معمولاً زنانی مورد خشونت قرار می‌گیرند که درمقابل خواسته های ناعادلانه مردان خانه می‌ایستند....

مهدیه امیری - خانواده مدنی مهم ترین راه رهایی زنان از دنیای تاریک تابوها و نگاه های جنسیتی در...

آیدا قجر- سن چه جایگاه و اعتباری برای فرد فراهم می‌کند؟ در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، سالمند بودن اعتبار خاصی...

اکبر کرمی – برخی منتقدان پسامدرنیته‌ی واپس گرا آشکارا به مخالفت با بسیاری از استانداردهای پسامدرن و مدعیان آن...

نعیمه دوستدار - پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در شش استان ایران، ناقص‌سازی عضو جنسی زنان همچنان انجام می‌شود: کردستان،...

فیروزه رمضان‌زاده - نسل امروز که بیشتر وقت خود را با کامپیو‌تر و فیس بوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی...