سن ازدواج در ایران

مریم حسین‌خواه: در حال حاضر ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، حداقل سن ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵...

یک کارشناس ارشد مشاوره خانواده می‌گوید سال گذشته ۳۴۴ مورد ازدواج دختران زیر ۱۴ سال و چهار مورد هم ازدواج...

معاون دادستان مشهد گفته که دادستانی این شهر مانع ازدواج یک دختر ۹ ساله فاقد ولی با یک فرد...

در حالی که برخی نمایندگان می‌خواهند سن ازدواج دختران را بالاتر ببرند، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در...

ازدواج از معنا و مفهومی حقوقی سود می‌جوید که بنا به عرف و سنتی امروزی کودکان زیر ۱۸...

معین خزائلی- ازدواج کودکان در ایران معضلی‌ست که سال‌هاست حل نشده باقی‌ مانده و با توجه به قوانین فعلی...

طراوت مظفریان، از اعضای جمعیت امام علی گفت بیش از ۳۷درصد از زنان تحت پوشش این جمعیت بین ۱۰...