سهمیه‌بندی پناهجویان در اتحادیه اروپا

ده‌ها هزار پناهجو در کشورهای اروپا اسکان داده می‌شوند تا یونان و ایتالیا از بار سنگین تعداد زیاد پناهجویان...

مانوئل والاس، نخست وزیر فرانسه گفت کشورش با طرح پیشنهادی اروپا برای سهمیه‌بندی مخالف است و گفت :«یک نظام...