سهمیه ۳۰ درصدی زنان در مجلس

میلاد پورعیسی- حضور زنان در مجلس ایران تا به حال از مرز ۳ درصد نگذشته اما طرح اختصاص سهمیه...