سوءقصد به برادر میرحسین موسوی

میر‌محمود موسوی، برادر میرحسین موسوی که اواسط اردیبهشت مورد سوء قصد قرار گرفته بود، می‌گوید بر اساس پیگیری‌ها، موضوع...

استاندار تهران گفت که پیگیری این حادثه همچنان ادامه دارد وبه محض اینکه نهایی شدن نتیجه اعلام خواهد شد....