سوء تغذیه کودکان

رئیس بنیاد علوی با اعلام اجرای طرح «توزیع غذا برای زنان باردار در مناطق محروم» گفت که این زنان...

براساس گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، از هر سه کودک نوپای جهان یک نفر از اثرات سوء تغذیه...

محمد نفریه، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از توزیع ۱۲۰ نوبت غذای گرم در مهدهای کودک...

مردم تحت محاصره غوطه شرقی غذا و داروی کافی در اختیار ندارند. کودکان در غوطه شرقی به سوء تغذیه...

به گفته یک عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس، اگرچه توزیع شیر برای دانش‌آموزان به خصوص در مناطق محروم...

سازمان «نجات کودکان» آمار هشداردهنده‌ای داده است. یک‌چهارم کودکان جهان بیش از هر چیز بر اثر جنگ و فقر،...