سواحل ترکیه

فرماندار استان موغله گفت که ۳۷ سرنشین این قایق که غالباً سوری بودند از منطقه توریستی گوموشلوک واقع در...