سوزاک

عامل بیماری آمیزشی سوزاک میکروب یسریا گونورآ است. این میکروب نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های موجود در بازار مقاوم شده است.

تابو بودن صحبت از رابطه جنسی و بی‌علامت بودن بسیاری از این عفونت‌ها، مشکل عدم مراجعه به...