سومین همایش خشونت و روان ما

این ویدئو گزیده‌ای از سخنرانی رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده در بروکسل است. او به خشونت...

این ویدئو گزیده‌ای از سخنرانی حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر دانشگاه سوربن در این همایش است. مکارمی که تحت...

بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از وجوه مختلف

سومین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان «خشونت و روان ما» طی دو روز دهم و...