سونامی ژاپن

پنج سال از فاجعه اتمی فوکوشیما و سونامی مهیب در ژاپن گذشت. هنوز باید دهه‌ها بگذرد تا آثار فاجعه...

احسان سنایی - دو سال از فاجعه اتمى نیروگاه اتمى فوکوشیما می‌گذرد؛ اما باز اخبار نگران‌کننده‌اى از نشت حدود...